Skip to content

Модерни декоративни предмети, изработени от Гнайс

Модерни декоративни предмети, изработени от Гнайс

Гнайсът е висококачествена метаморфна скала. За да се образува и да оцелее през годините, той бил подложен на по-високи температури и налягане от шисти. Образувал се от метаморфозата на гранит или седиментни скали. Гнайсът показва отчетливо листното си покритие , което прилича на редуващи се пластове, съставени от различни минерали.

За разлика от шистите, гнайсът не се пречупва по равнините на фолиацията. Тази негова способност се дължи на това, че по-малко от 50% от минералите, образувани по време на метаморфизма, са подредени в тънки пластове. Поради грубостта на фолиацията, пластовете му често са успоредни, т.е. нямат постоянна дебелина и са прекъснати.

Декоративни предмети

Солидното тегло на гнайсовите камъни и атрактивният им външен вид могат да се използват за производството на много декоративни предмети за дома. Тези предмети са не само интересни поради оригиналния материал, но и защото изпълняват полезни функции. Всичко това в резултат на предимството на материала и неговата тежест.

Гнайсовите камъни могат да се използват при производството на малки декоративни предмети като книгоразделители или тежести за хартия.

Камъните могат да бъдат оформени като различни животни, декорирани и покрити с плат, хартия или друг материал. По този начин, в крайна сметка от гнайсовия камък могат да се създадат наистина оригинални и многофункционални обекти.

Декоративни форми

Масивното тегло на този камък е предимство. Така, създадените от него подноси, сувенири и поддържащи орнаменти са не само полезни, но и радват очите.

Декоративните форми и елементи придават блясък на хартиените рафтове.

Единствените по рода си декоративни предмети, изработени от гнайс, са тежестите за хартия. Те са като луксозен „товар“, който се поставя върху листове хартия, за да не се разпиляват.

Тежестите за хартия могат да бъдат изработени от гнайс в различни форми, за да служат не само за компресиране на списъците, но и като свежи декоративни фигури. Съществуват множество идеи за създаване на тежести за хартия. Такива са изработени от камък и биха могли да се превърнат в чудесен подарък за любим човек.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email