Skip to content

Съвети при избора

ИЗБОР НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

1. къде ще бъде монтиран естественият камък – интериорно или екстериорно

  • При интериорни монтажи не е необходимо естественият камъкът да бъде устойчив на атмосферни условия. Могат да се използват различни по вид и структура каменни плочи пясъчник, с дупки, варовици, туфи и много други.
  • При екстериорна употреба той е изложен на атмосферни условия, механични въздействия, изветряне, хим.вещества и соли през зимата. Доста от предлаганите естествени камъни, за да устоят на тези влияния и да не променят вида и цвета си с течение на времето, трябва да бъдат обработвани периодично с определени импрегнанти и лакове.
  • Често различни естествени камъни, които си приличат по външен вид, биват предлагани като един, но с различна структура и качества. Някои видове естествени камъни се добиват в близки кариери или региони,което не означава ,че всички те са с еднакви качества. В България има много незаконни кариери за естествени камъни, които продължават да работят. Те добиват повърхностен камък от стари кариерни участъци, които не отговарят на стандартите за качество.
Previous
Next

2. Покупка на естествен камък на палет

Когато купувате естествен камък с полигонална форма на палет трябва да знаете:

  • камъните се сортират според големината и дебелината им и се подреждат до определен брой в кв.метър.
  • Внимайвате , защото некоректни търговци подреждат  камъните добре по периферията на палета , а вътрешността се пълни с некачествен и ситен камък.

3. Правилно измерване на точното количество камък

Когато измервате площта, която желаете да облепите с камък, трябва да вземете под внимание нейната форма (извивки, ръбове, ниво). Това се прави с цел да се изчисли приблизителното количество от камъка, който ще трябва да бъде рязан, чупен и ще бъде изхвърлен. Така ще намалите квадратурата, която ще покриете. Затова предвидете малко аванс при покупката (зависи от вида камък).

За да намалите до минимум брака, ще трябва да следвате няколко правила:

  •  Ако сте избрали камък с полигонална (естествена форма), трябва да разпределите плочи върху площта преди лепенето. Това се прави, за да можете да намерите най-правилните места за всеки камък спрямо формата му. При избора на камъни с по-големи размери съветваме да се комбинират с по-малки, с които се запълват пространствата между тях.
  •  Ако сте избрали рязан камък с правоъгълна форма, най-често те са с фиксирана ширина и  варираща дължина. Затова е необходимо също да се разпръснат камъните, за се избират според дължината им и така ще намалите рязането.