Skip to content

зА НАС

Фирма „Фриго – Макс ” ЕООД е създадена през 2003 г. с предмет на дейност добив на скалнооблицовъчни материали и се утвърди като един от най-търсените партньори в сферата на добива и търговията с естествени камъни за облицовка и настилка. Имаме концесия за добив на гнайс в източните Родопи в района на Ивайловград . Концентрирали сме дейността си върху добива,обработката и доставката на камъка.

ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ние разширяваме нашата дейност по добива на камъка гнайс с инвестиции в механизация, машини за обработка и рязане, транспортна дейност в страната и Европа. Постояно подобряваме средата на работа и осигуряваме безопасен труд на работещите на кариерата и в цеха зарязане и обработка на камъка. Оптимизираме разходите за ел.енергия и вода. Полагаме усилия добивът да не навреди на околната среда. Извършваме рекултивация и компенсационно залесяване след приключване на добивната дейност, което сме го гарантирали с банкова гаранция по концесионния договор. От 2019 г. проучваме нови находища за гнайс и мрамор , за които очакваме концесии.

ЗА ГНАЙСА ДОБИТ ОТ НАС

  • Всички добити материали от„Фриго Макс” ЕООД са с платени концесионни такси и суми за рекултивация, компенсационно залесяване, изключване на земите от горски фонд.
  • Осигуряваме на работниците по добива 2-ра категория труд, осигуряване на работещите с всички изискуеми лични и колективни предпазни средства. Извършваме химико-физични проучвания за състава на камъка в т.ч. за якост, износоустойчивост, мразоустойчивост, специфична плътност, и ренгено-термични анализи, доказващи изключителните качества на продукцията ни.
  • Нашите продукти от естествен камък за облицовка , настилка и зидария,може да разгледате в сайта ни,скалдовете в София . Може да посетите кариерата или цеха за преработка на гнайс в Ивайловград.
  • Склад за естествен камък гнайс в гр.София – локалното платно на околовръстния път преди кръстовището кръстовището на Околовръстен път и Самоковско шосе посока Пловдив ( до караулката на кв.Горубляне ) (виж карта)
  • Физико-механичните свойства на добивания естествен камък гнайс, може да видите в сертификата ни за качество.
  • На нашите страници ще намерите информация за :

*самия камък гнайс
*начините на монтирането на гнайса 
*често допускани грешки при избора и покупката на естествени камъни 
*подробно описание на предлаганите продукти и услуги

  • Ако имате нужда от получаване на мостри, консултация относно избора на най-подходящия за вашите нужди камък или искате да обсъдите параметри и условия за поръчка и доставка, не се колебайте да се свържете с нас в удобно за Вас време.