Skip to content

Видео и галерия на нашата кариера за добив на камък гнайс

Тук може да видите част от работния процес по добива и обработката на камъка гнайс в находище „Мелницата“ с.Железно , общ.Ивайловград

Previous
Next