Skip to content

ABOUT US

Фирма „Фриго – Макс ” ЕООД е създадена през 2003 г. с предмет на дейност добив на скалнооблицовъчни материали и се утвърди като един от най-търсените партньори в сферата на добива и търговията с естествени камъни за облицовка и настилка. Имаме концесия за добив на гнайс в източните Родопи в района на Ивайловград . Концентрирали сме дейността си върху добива,обработката и доставката на камъка.

ACTIVITY OF THE COMPANY

Ние разширяваме нашата дейност по добива на камъка гнайс с инвестиции в механизация, машини за обработка и рязане, транспортна дейност в страната и Европа. Постояно подобряваме средата на работа и осигуряваме безопасен труд на работещите на кариерата и в цеха зарязане и обработка на камъка. Оптимизираме разходите за ел.енергия и вода. Полагаме усилия добивът да не навреди на околната среда. Извършваме рекултивация и компенсационно залесяване след приключване на добивната дейност, което сме го гарантирали с банкова гаранция по концесионния договор. От 2019 г. проучваме нови находища за гнайс и мрамор , за които очакваме концесии.

ABOUT GNEIS PRODUCED BY US

  • Всички добити материали от„Фриго Макс” ЕООД са have paid concession fees and amounts for reclamation, compensatory afforestation, exclusion of land from the forest fund.
  • We provide the extraction workers with the 2nd category of labor, providing the workers with all required personal and collective protective equipment. We perform chemical and physical studies on the composition of the stone, incl. for strength, wear resistance, frost resistance specific density, and X-ray thermal analyzes, proving the exceptional qualities of our products.
  • Нашите продукти от естествен камък за облицовка , настилка и зидария,може да разгледате в сайта ни,скалдовете в София . Може да посетите кариерата или цеха за преработка на гнайс в Ивайловград.
  • Склад за естествен камък гнайс в гр.София – локалното платно на околовръстния път преди кръстовището кръстовището на Околовръстен път и Самоковско шосе посока Пловдив ( до караулката на кв.Горубляне ) (see map)
  • Физико-механичните свойства на добивания естествен камък гнайс, може да видите в сертификата ни за качество.
  • On our pages you will find information about:

* the gneiss stone itself.
*начините на монтирането на гнайса 
* common mistakes when choosing and buying natural stones. 
* detailed description of the offered products and services.

  • If you need to receive samples, consultation on choosing the most suitable stone for your needs or you want to discuss parameters and conditions for ordering and delivery, do not hesitate to contact us at a time convenient for you.